Mini-Vakuumgreifer

HP 3D High Reusability PA 12

Bauteil anfordern
Mini Vakuumgreifer

HP 3D High Reusability PA12

Schmelzpunkt des Pulvers (DSC):

187 °C

Partikelgröße:

60 μm

Teiledichte:

1,01 g/cm3

Zugfestigkeit:

48 MPa

E-Modul:

1800 MPa

Bruchdehnung:

15 – 20 %

Shore-Härte:

80

Fingertrainer

HP 3D High Reusability PA 11

Bauteil anfordern
Fingertrainer

HP 3D High Reusability PA 11

Schmelzpunkt des Pulvers (DSC):

202 °C

Partikelgröße:

54 μm

Teiledichte:

1,05 g/cm3

Zugfestigkeit:

52 MPa

E-Modul:

1800 MPa

Bruchdehnung:

35 – 50 %

Shore-Härte:

80

Variable Halterung

HP 3D High Reusability PA 12 Glasperlen

Bauteil anfordern
Variable Halterung

HP 3D High Reusability PA 12 Glasperlen

Schmelzpunkt des Pulvers (DSC):

186 °C

Partikelgröße:

58 μm

Teiledichte:

1,3 g/cm3

Zugfestigkeit:

30 MPa

E-Modul:

2500 – 2700 MPa

Bruchdehnung:

10 %

Shore-Härte:

82

Schnappverschluss

HP 3D High Reusability PP enabled by BASF

Bauteil anfordern
Schnappverschluss

HP 3D High Reusability PP enabled by BASF

Schmelzpunkt des Pulvers (DSC):

138 °C

Partikelgröße:

62 μm

Teiledichte:

0,89 g/cm3

Zugfestigkeit:

30 MPa

E-Modul:

1600 MPa

Bruchdehnung:

18 – 20 %

Flexibles Verbindungsstück

Lubrizol ESTANE 3D TPU M95A

Bauteil anfordern
Flexibles Verbindungsstück

Lubrizol ESTANE 3D TPU M95A

Schmelzpunkt des Pulvers (DSC):

200°C

Teiledichte:

1,17 g/cm3

Zugfestigkeit:

17 MPa

Bruchdehnung:

400 %

Shore-Härte:

95

Vollfarbiger Voxel-Würfel

HP 3D High Reusability CB PA 12

Bauteil anfordern
Vollfarbiger Voxel-Würfel

HP 3D High Reusability CB PA 12

Schmelzpunkt des Pulvers (DSC):

189 °C

Partikelgröße:

58 μm

Teiledichte:

1,03 g/cm3

Zugfestigkeit:

46 MPa

E-Modul:

1600 – 1700 MPa

Bruchdehnung:

14 – 20 %

Oberflächenwürfel

HP 3D High Reusability PA 12

Bauteil anfordern
Oberflächenwürfel

3D-Druck Bauteil anfordern